- + P A

- 别以为你是我的男友就可以乱搞!

      开心一刻 2005-7-14 22:58
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 明星家的猫

      开心一刻 2005-5-28 13:59
...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- ●●孙“科长”,●●丰“局长”

      开心一刻 2005-5-14 22:2
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 漂亮女记者的尴尬(绝对经典)

      开心一刻 2005-5-14 11:53
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- ■■■ 人逢偷情智慧多 ■■■

      开心一刻 2005-5-7 21:13
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- ○○○ 现在的MM这样玩视频 ○○○

      开心一刻 2005-5-7 20:58
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 当着美女理发师这个男的竟然.........

      开心一刻 2005-5-7 20:45
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 暴笑——2004年最委琐的广告

      开心一刻 2005-5-5 12:19
1.xx急支糖浆 ...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 女生做完后和男生做完后的差别.....

      开心一刻 2005-5-5 12:14
女生做完后和男生做完后的差别 ...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 美国黄色笑话排行前九名

      开心一刻 2005-5-2 10:35
第九名 ...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 上课、开会最佳发型

      开心一刻 2005-4-15 17:16
上课、开会最佳发型
...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 农村性教育

      开心一刻 2005-4-15 17:15
农村性教育
...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 男人目光的焦点

      开心一刻 2005-4-15 17:13
男人目光的焦点
...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 最色情的垃圾桶

      开心一刻 2005-4-15 17:12
最色情的垃圾桶
...
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()

- 超强!QQ资料竟然这么写,你的怎么写?

      开心一刻 2005-4-15 12:39
上网了吧,网恋了吧,幼稚思想受骗了吧?
网恋了吧,投入了吧,感情走上绝路了吧?
投入了吧,见面了吧,没有以前来电了吧?
见面了吧,后悔了吧,美眉变成恐龙了吧?
后悔了吧,倒霉了吧,感情投资浪费了吧?
倒霉了吧,想死了吧,以后不敢上网了吧?
标签集:TAGS:
我要留言To Comment 阅读全文Read All | 回复Comments() 点击Count()